«اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه‌ی علمیه «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه‌ی علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.».     مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی

darbare-mod-title

«درباره پایگاه»

 اسلام به عنوان دین خاتم علاوه بر تکامل ابعاد فردی داعیه ی ایجاد تمدنی بسیار درخشان دارد که در سایه ی آن جامعه به کمال حقیقی خود خواهد رسید چناچه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این حدیث بدان اشاره دارد؛ «الإسلامُ یَعلُو و لایُعلَی عَلَیه»

 به طور قطع تحقق این آرمان در اولین گام وابسته ی به تاسیس جامعه ای اسلامی است اسلامی شدن یک جامعه مبتنی بر اصلاح فرهنگ است اصلاح فرهنگ وابسته ی به استخراج تمامی مبانی نظری و تئوریک اسلام است.

 استاد امین اسدپور با یک چنین رویکردی معتقدند؛ جهت تحقق این آرمان می بایست در عرصه هایی همچون تولید علم، تحول در حوزه، فرهنگ سازی کار جمعی،  تفکیک و تخصصی سازی تولید و تبلیغ، تعامل و ارتباط بدنه ی نخبگان علمی کشور با زبدگان اجرائی و...گام هائی اساسی برداشت.

یکی از اصلی ترین عرصه ها  برای شکوفائی تمدن نوین اسلامی را مساله اجتهاد و تولید علم دینی می دانند البته روشن است که این مهم بر عهده ی نهاد حوزه می باشد. لکن بر این عقیده ایم که با وجود ظرفیت های بسیاری که حوزه ی علمیه از آن برخوردار است این مهم محقق نشده است.

در این نگاه، تولید علم دینی شاخص های خاص به خود را دارد؛

تولید علم با نگاهی حداکثری به دین؛

حوزه ی کنونی از یک سو عرصه ی محدودی از دین را در دایره ی اجتهاد دیده و از سوی دیگر از نظر روش و متد نیز کاستی های فراوانی دارد.

توجه به مدل نظام سازی؛

 در این نگاه، دین به عنوان یک منظومه ی کلان دیده شده است که به لطف آن قادر به طرح نظام های معرفتی در این منظومه  خواهیم بود. مراد از نظام در اینجا «ما یُنظّمُ به»، معیار و ملاک نظم بخشی به مجموعه مسائل منظم است چنانکه پیداست منظور از نظام،سیستم اجرائی ومجموعه ی منظم نیست هرچند که در زمینه ی تولید علم دینی به این دو نیز نیازمند هستیم. این بحث نتائج و ثمرات بسیار با ارزشی دارد که از آن جمله می توان به بحث ثابتات و متغیرات در دین اشاره کرد.

توجه به عینیت دین در جامعه؛

از آن رو که هدف نهایی اجتهاد در دین، فرهنگ شدن آن در جامعه است توجه آن به آن به جامعه ی هدف ضرورری است چرا که فرهنگ سازی یک مسئله در جامعه بدون شناخت آن ممکن نخواهد بود. لذا به تبع شناخت جامعه، سیاست گذاری فرهنگی یک مسأله هم روشن می گردد. در این نگرش، روش مورد نیاز برای عینیت بخشی به دین در جامعه نیز بر عهده ی مجتهد است.

توجه به نظریه های درون گفتمانی؛

از دیگر شاخصه هایی که درتولید علم از اهمیت بسزائی برخوردار است، نقد نظریات درون گفتمانی است در عصر کنونی با توجه به اینکه رویکرد نظریه پردازان در نقد تمدن غرب بوده و کمتر به نقد هایی درون گفتمانی ورود کرده اند است این مساله اهمیت دوچندانی می یابد.

تولید علم با محوریت کار جمعی؛

.آنچه که به عنوان یک نظریه در زمینه های مختلف علمی ارائه گشته، متکی به زحمات و تلاش های یک نظریه پرداز بوده، در نگاه استاد در عرصه ی تولید علم می توان شاهد ارائه ی نظریاتی باشیم که برآمده از هم اندیشی جمعی است.

«ما جمعی از شاگردان استاد، بر آن شدیم که با راه اندازی پایگاه نشر اندیشه های استاد اسدپور گوشه ای هرچند ناچیز از این اندیشه را نشر دهیم باشد که قدردان زحمات تمامی اساتیدی باشیم که برای رشد علم و تفکر گامی برداشته اند.»