«اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه‌ی علمیه «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه‌ی علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.».     مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی

darsgoftar-mod-title

فلسفه

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

امور العامه

  • رونوشت از درس هشتم
  • رونوشت از درس هفتم
  • رونوشت از درس پنجم