«اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه‌ی علمیه «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه‌ی علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.».     مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی

taghrir-mod-title

رضا فرید

حقیقت علم

رضا فرید 

/فلسفه

20 نگاه شما
طاهر علیزاده

"رساله ای در تحلیل ماهیت حکم 2"

طاهر علیزاده 

/اصول فقه

5 نگاه شما
طاهر علیزاده

"رساله ای در تحلیل ماهیت حکم 1"

طاهر علیزاده 

/اصول فقه

3 نگاه شما
یاسر خانی

"تقسیمات حکمت 1"

یاسر خانی 

/فلسفه

13 نگاه شما
طاهر علیزاده

"موضوع فلسفه"

طاهر علیزاده 

/فلسفه

9 نگاه شما
سید محمد مهدی فروتن

تبیین و تحلیل نظریه اعتباریات آیت الله سیستانی

سید محمد مهدی فروتن 

/اصول فقه

19 نگاه شما